top of page
fullsizeoutput_faf.jpeg

DE HR MANAGER

Zilla Uiterwijk

De HR manager is Zilla Uiterwijk. 

Ik krijg energie van nieuwe, onbekende dingen doen, structuur brengen in ogenschijnlijke chaos; samen resultaten halen en organisaties helpen groeien. 

Ik blijf rustig onder druk en behoud helikopterview. Met mijn creatieve en open geest, mijn lerende oriëntatie, mijn verbindingskracht, mijn humor en mijn drive om het elke dag beter te doen, weet ik mensen te raken.

Partner in change

Ik wil met De HR manager als partner in change bijdragen aan duurzame verandertrajecten.

Met 15 jaar veranderervaring en de nodige lessons learned, acht ik onderstaande punten van essentieel belang om succesvol te veranderen:

 • Ik geloof dat een verandertraject iedereen betreft en integraal moet worden aangelopen. Dus geen feestje van HR: de business is eigenaar van de verandering, HR is partner in change.

 • Om duurzaam te veranderen, is het van belang dat je de 4 knoppen van de organisatie: Proces, Besturing, Gedrag en Leiderschap goed op elkaar afstelt. Om draagvlak te krijgen en het veranderproces zo soepel mogelijk te laten verlopen is authentieke communicatie vanuit de leiders van de organisatie cruciaal. De boodschap moet geloofwaardig zijn, pas dan komen mensen in beweging.

 • Ook is het belangrijk dat vooraf duidelijk is welke betrokkenheid van iedereen verwacht wordt om ruis te voorkomen: mag ik als medewerker meeweten, meebeslissen, meedoen of meedenken?

 • Tenslotte moet er voldoende ruimte zijn in het veranderplan om tussentijds aan te passen als dat nodig blijkt, zolang het doel maar blijft staan.

Veranderprojecten

Ik ben een resultaatgerichte change manager met een achtergrond in HR en supply chain. Op verschillende (management)niveau's heb ik succesvol veranderingen geïnitieerd, ontwikkeld en geïmplementeerd. Een greep uit de projecten:

 • Programmamanager: ontwikkelprogramma operationeel management Post NL (1200 medewerkers) in opdracht van de directie, van idee tot implementatie

 • Vestigingsmanager: cultuurverandering doorvoeren op 2 vestigingen: van eigen manier van werken naar 1 standaard

 • Programmamanager nieuwe bezorgorganisatie: aanpak ontwikkeld i.s.m. HR om in-door-en uitstroom zodanig te verbeteren dat het percentage postbezorgers van 65% naar 80% kon groeien

 • Waarnemend Regiomanager: verantwoordelijk voor het sluitprogramma van de vestigingen in de regio Zuid West en later terugdraaien. Aansturen multidisciplinaire teams en communicatie naar medewerkers

 • HR Manager: professionaliseren HR afdeling van ondersteunend naar adviserend

 • Adviseur Management Development: structuur en proces ontwikkeld voor talent review en resource committees en zo de succession planning structureel verbeterd

 • HR manager: opzetten en richting geven aan piekplan i.s.m. uitzendbureau's

 • Strategische personeelsplanning om zowel de inzet op uren als op contractvorm met de juiste mix van flex en fixed medewerkers af te stemmen. Hier ben ik zowel als lijnmanager als HR manager actief mee bezig geweest en is in mijn ogen de belangrijkste financiële knop om aan te draaien in een arbeidsintensieve organisatie

Als manager/coach/collega/mezelf

Als manager bied ik structuur, geef ik verantwoordelijkheid en heb ik een coachende stijl van leidinggeven. Collega's weten me te vinden als ze een creatieve oplossing nodig hebben of behoefte hebben aan iemand met oprechte interesse.

Ik ben een opgeleid coach en heb de afgelopen 10 jaar meerdere collega's gecoacht als interne bedrijfscoach. Ik ga daarbij uit van talent in plaats van tekort. Mijn special skill is om vastdenkers weer licht en lucht te laten ervaren door een ander perspectief te bieden.

Ik werk vanuit mijn kernwaarden: groei, positiviteit, eigenaarschap, creativiteit en verbinding.

Ja, ik wil graag samenwerken met De HR manager!

Wie is De HR manager?: About
bottom of page